Velikonoční přání

  Nacházíte se: Domů > Provozní řád Mateřského centra

  Provozní řád Mateřského centra

  MC Žabka1. Mateřské centrum Žabka (dále jen MC Žabka) je součástí příspěvkové organizace : Dům dětí a mládeže Štětí, se sídlem Horova 375, 411 08 Štětí, IČ: 46768432. Zřizovatelem je Město Štětí.

  2. MC Žabka je zařízení, sloužící k vzájemnému setkávání maminek, tatínků a dětí předškolního věku, kterým umožňuje vzájemně se stýkat, navazovat nová přátelství, získávat a předávat nové zkušenosti, nové poznatky a pohledy na výchovu, nové nápady a inspiraci. Obohacuje děti o nové kamarády v dětském kolektivu, nabízí rodičům a dětem, kteří chtějí žít v kontaktu s okolním světem prostředí vzájemné důvěry. Nabízí možnost maminkám příjemně a užitečně prožívat mateřskou dovolenou.

  3. Cílem MC Žabka je:
  - poskytování služeb pro rodiny s dětmi formou organizované i neorganizované činnosti (hlídání dětí, provoz zájmových kroužků, kurzů, seminářů, besed, provoz herny, pobytové akce pro děti a rodiče, burzy hraček a dětského oblečení)
  - podporovat a propagovat veškeré činnosti, které budou smysluplněrozvíjet činnosti dětí ve volném čase.
  - spolupráce s jinými mateřskými centry
  - zařazení se do sítěmateřských center

  4. Kapacita prostor MC je maximálně 12 osob (závazné stanovisko OOVZ č.j. KHSUL 29264/2009 ze dne 12.8.2009 – vydáno k projektové dokumentaci)

  Návštěvní řád - PRAVIDLA

  1. Děti mohou vstupovat do MC Žabka pouze v doprovodu dospělé osoby.

  2. Odpovědnost za své dítě a jeho bezpečnost v prostorách MC Žabka, v budově i mimo ni nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v MC Žabka.

  3. Každý příchozí návštěvník MC Žabka se zapíše celým jménem a příjmením do návštěvní knihy a uhradí vstupné (viz ceník) pověřenému zaměstnanci MC Žabka. Ten, kdo přichází do centra poprvé, seznámí se s provozním řádem MC Žabka a toto stvrdí svým podpisem a datem s jeho seznámením.

  4. Vstupné (viz ceník) platí na jeden vstup, tj. na jedno dopoledne nebo jedno odpoledne. Pravidelní návštěvníci MC Žabka si mohou předplatit vstupné za zvýhodněnou cenu. (viz ceník)

  5. V prostorách MC Žabka nechodíme ve venkovní obuvi, vstup je možný pouze v donesených čistých přezůvkách, nebo v čistých ponožkách. Své svršky a obuv odkládejte na místa k tomu vyhrazená, nenechávejte žádné své věci volně ležet na podlaze. Kočárky odkládejte v přístřešku na kočárky, nenechávejte zde žádné cenné věci.

  6. Za své osobní věci vč. kočárků v přístřešku si zodpovídá každý návštěvník MC Žabka sám. V případě krádeže či poškození nepřebírá MC Žabka ani Dům dětí a mládeže žádnou zodpovědnost za případně vzniklou škodu.

  7. Návštěvníci mateřského centra Žabka mají k dispozici kuchyňku, pracovní hernu, hrací hernu, toalety, umývárnu. V kuchyňce si můžete uvařit za poplatek 5,-Kč/osobu kávu nebo čaj. Tento poplatek předejte zaměstnanci MC Žabka.

  8. Pro použití elektrických spotřebičův kuchyňce dbejte pokynů zaměstnance mateřského centra. Rychlovarnou konvici vždy po každém použití vypínáme ze zásuvky. Umývejte a uklízejte po sobě použité nádobí.

  9. Do hracího prostoru je zakázáno nosit jídlo a pití, včetně bonbónů a jiných pamlsků, vše konzumujeme u stolečků v místnosti kuchyňky. Toto platí i pro doprovod dětí. Nenechávejte jídlo a pití ležet volně na stolech. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také všechno uklidí. Každý rodič dbá na čistotu rukou svého dítěte. Nenechávejte své děti v herně bez dozoru!

  10. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti pečlivě uklidí. Na dětském WC jsou k dispozici nočníky. Na nočník dítě vysazujte pouze v prostorách WC. Vždy použitý nočník po svém dítěti důkladně umyjte. Děti je možné přebalit na přebalovacím pultu umístěném v umývárně. Použité pleny či ubrousky vyhazujte řádně zabalené do
  odpadkového koše, označeného a umístěného vedle přebalovacího pultu. V případě naléhavé potřeby můžete u zaměstnance MC Žabka zakoupit za poplatek jednorázové pleny nebo dětské navlhčené kapesníčky. Prosíme návštěvníky, aby vše udržovali v čistotě.

  11. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.

  12. Veďte své děti k pořádku. Před odchodem z MC Žabka ukliďte se svými dětmi hračky na své místo, udržujte pořádek v herně i ostatních prostorách MC Žabka, dbejte na to, aby se vaše děti chovaly k hračkám a veškerému zařízení šetrně, aby se předešlo ke zbytečným úrazům, poraněním, rozbití hraček a zařízení.

  13. Pokud dojde k jakékoli ztrátě, či poškození hraček a ostatního zařízení v prostorách MC Žabka a nebude znám viník, nese veškerou zodpovědnost ta skupina, která pobývala v daný moment v MC Žabka.

  14. Vzhledem k tomu, že prostory MC Žabka jsou prostorově omezené, mohou MC Žabka navštěvovat děti ve věku od jednoho roku věku. Počet rodičů s dětmi v jednom vstupu (dopoledním nebo odpoledním) nesmí přesáhnout počet maximální kapacity 12 osob. Toto si hlídá a vede pověřený zaměstnanec MC Žabka.

  15. Do MC Žabka mají přísný zákaz vstupu děti či doprovod s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod., a ti, kteří přišli do kontaktu s infekčními chorobami. Na matce či doprovodu zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v MC Žabka vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.

  16. V MC Žabka i v celém areálu DDM Štětí je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Vstupovat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, vstupovat do prostor MC Žabka a areálu DDM Štětí s jakýmikoliv zvířaty.

  17. Buďte tolerantní k vzájemnému poznávání dětí. Dejte pozor, aby vaše dítě neubližovalo jinému dítěti. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi.

  18. S případnými problémy či připomínkami se obracejte na pověřeného zaměstnance MC Žabka. V MC Žabka není možné pobývat bez přítomnosti určeného služebního pracovníka.

  19. S velkou radostí uvítáme mezi sebou aktivní rodiče, kteří by se chtěli do chodu MC Žabka zapojit (např.vedením dětských kroužků apod.), uvítáme veškeré Vaše připomínky, nápady, které by zlepšily a zkvalitnily chod MC Žabka. Nebojte se na nás obrátit prostřednictvím Knihy přání, stížností a inspirací. Najdete ji na poličce u DVD.

  20. Návštěvníci MC Žabka jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců MC Žabka, kteří jsou odpovědni za jeho provoz, v případě jeho nedodržování budou z MC Žabka vykázáni.

  Děkujeme za důsledné dodržování těchto pravidel a věříme, že se
  Vám a Vašim dětem bude v mateřském centru Žabka líbit a
  těšíme se na Vaši další návštěvu

  Celý dokument ke stažení ve formátu PDF (116 kB)

   

   

  Rychlý kontakt MC Žabka

  Koordinátorka MC Žabka:Najdete nás na Facebooku
  Radoslava Špačková

  Horova 375, 41108 ŠtětíRSS Feed

  Mobil : 734 441 766
  E-mail: mczabka@post.cz

  IČ: 46768432
  Číslo účtu: 1002508339/0800

  Mapy.cz

  Provozní doba MC Žabka

  Pondělí 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:00 hod
  Úterý 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:30 hod
  Středa 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:30 hod
  Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:30 hod
  Pátek 8:00 - 12:00 hod

  Pravidelné aktivity v MC

  Je pondělí, 22.04.2019, 16:15

  Dnes již žádná pravidelná akce

  ▼ Zítra vás čeká ▼

  9:30 - 10:00
  CVIČENÍ S BATOLÁTKY

  Jednoduché cvičení pro rodiče s dětmi, pomocí cvičení na básničky, říkadla a písničky dochází k protažení těla a uvolnění svalstva, pro děti od 9 měsíců...


  10:00 - 10:30
  ZPÍVÁNKY

  Děti si zde společně s rodiči zazpívají lidové a dětské písničky, zahrají si na hudební nástroje, vyzkouší si lehké rytmy. Zpěv je přínosný k tréninku správného dýchání a získání správných mluvních návyků, pro děti od 1,5 roku...

  Podrobnosti zde ››


  Nabídka pronájmu MC Žabka

  Nabídka

  Kalendář akcí

  Dnes je pondělí 22.dubna 2019 a svátek má Evžénie, zítra slaví Vojtěch
  << Duben >>
  Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30  

  Dům dětí a mládeže Štětí a MC Žabka pořádá, , BURZU, oblečení, obuvi, hraček, sportovních potřeb apod., nové i použité, všech věkových kategorií, , A KREATIVNÍ TRHY na zahradě DDM, 24.4.2019 od 15:00 - 17:00, , Poplatek pro prodávající: 50,- Kč, Bližší info na tel. 734 441 766. Prodávající se přihlásí do 23.4.2019.,

   

  Beseda s Herou v MC Žabka

  Přijďte si poslechnout zajímavosti o Heře, a zároveň upéct něco dobrého., vstup zdarma

  Projekt „Síť pro rodinu“

  Síť pro rodinu

  Mc Žabka sezapojilo do kampaně „Rodina nemusí jít do prčic“. Stránky projektu najdete zde.

  Rychlý kontakt MC Žabka

  Koordinátorka MC Žabka:Najdete nás na Facebooku
  Radoslava Špačková

  Horova 375, 41108 ŠtětíRSS Feed

  Mobil : 734 441 766
  E-mail: mczabka@post.cz

  IČ: 46768432
  Číslo účtu: 1002508339/0800

  Mapy.cz

  Nejbližší akce:

  Dům dětí a mládeže Štětí a MC Žabka pořádá, , BURZU, oblečení, obuvi, hraček, sportovních potřeb apod., nové i použité, všech věkových kategorií, , A KREATIVNÍ TRHY na zahradě DDM, 24.4.2019 od 15:00 - 17:00, , Poplatek pro prodávající: 50,- Kč, Bližší info na tel. 734 441 766. Prodávající se přihlásí do 23.4.2019.,

   

  Beseda s Herou v MC Žabka

  Přijďte si poslechnout zajímavosti o Heře, a zároveň upéct něco dobrého., vstup zdarma

  Provozní doba MC Žabka

  Pondělí 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:00 hod
  Úterý 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:30 hod
  Středa 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:30 hod
  Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod   13:00 - 17:30 hod
  Pátek 8:00 - 12:00 hod
  DDM ŠTĚTÍ